Διαμονή
Φαγητό
Καφετέριες
Νυχτερινή ζωή
Καταστήματα
Υπηρεσίες
Ενοικιάσεις
Komos Live!
Βιβ. επισκεπτών
am so., 28.08.2011 startet eine condor von köln/bonn richtung matala. wir freuen uns riesig auf den ersten frappe und die griechische gastfreundschaft für 14 tage.............höhlen von matala wir kommen.....

guenter & regina


Η γνώμη σας μετράει!
Η γνώμη σας σχετικά με τα Μάταλα:

Θετική      Αρνητική

Σχόλια:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20/08/2018

Πιτσίδια, 17/08/18

Αρ. Πρωτ. 42

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλείται ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ως ο μοναδικός μέτοχος της «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,


σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά του προσαρτήματος και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Διανομή κερδών.
5. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ.
6. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.
7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αρμουτάκης Γεώργιος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ